RUGĂCIUNE LA ZIUA NUMELUI SAU A NAŞTERII

>> 8 dec. 2009


Dumnezeule Preasfinte, cum voi putea a-Ţi mulţumi cu vrednicie pentru viaţa ce mi-ai dat ? Tu m-ai scos din întunericul nefiinţei şi viaţa mea este un dar al bunătăţii Tale. Tu, care m-ai păzit pană acum, mă sprijineşte în necazuri şi întâmpină trebuinţele mele. Tu eşti cela ce priveghezi asupra mea, îndreptezi paşii mei în calea binelui şi mă aperi de ispite. Când mă rătăcesc, Tu mă întorci în calea poruncilor Tale; când mă poticnesc, Tu mă sprijineşti; când cad, Tu mă ridici şi când păcătuiesc, Tu mă întorci şi-mi deschizi părinteştile Tale braţe. O, cât de multe sunt îndatoririle mele către Tine, pentru că mi-ai dat viaţa şi mi-ai dat în toate zilele semne despre părinteasca Ta bunătate şi îngrijire. Plin dar de vie recunoştinţă, Ţie îţi închin toate zilele vieţii mele şi mai ales aceasta zi de sărbătoare pentru mine, şi mă rog cu umilinţă ca bunătatea Ta să nu mă părăsească în tot timpul vieţii mele şi înţelepciunea Ta să mă povăţuiască totdeauna în calea binelui şi fericirii, pentru rugăciunile şi mijlocirile Sfântului (al cărui nume îl porţi) şi ale Preacuratei Maicii Tale. Amin.


0 comentarii:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP